Tesztgenerálás állapotgép alapú modellekből

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Micskei Zoltán Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modell alapú tesztelés a szoftvertesztelés egy változata, ahol a szoftver viselkedésének verifikációja történik meg egy korábban definiált viselkedés modell alapján. A tesztelés ezen formája megoldásként tud szolgálni a tradícionális szoftvertesztelés régóta ismert és égető problémáira. Habár a modell alapú tesztelés alapgondolata a 70-es évekből ered és a szakirodalom mennyisége számottevő, jelentések azt mutatják, hogy az elérhető megoldások nem teljeskörűek és gyakran csak az eredeti probléma egyes részeire szolgálnak megoldással.

Diplomám célja, hogy bemutassam egy modell alapú tesztelő keretrendszer fejlesztésének teljes életciklusát. Az elkészített keretrendszernek a tesztelési folyamat minden fázisát támogatnia kell, hogy a rendszer képes legyen az adott szoftver egy teljes tesztkészletének generálására állapotgép alapú modellek alapján.

A tesztelési folyamat támogatásához megismertem a modell alapú tesztelés elméleti hátterét. Kutatásom fő célja volt, hogy a különböző tesztfázisok teendői azonosítva legyenek és hogy minden információ készen álljon a rendszer elkészítéséhez.

Az összegyűjtött tapasztalatok alapján a publikusan elérhető modell alapú tesztelő keretrendszerek megismerése jó alapként szolgálhat a készülő megoldás fejlesztéséhez, ezért összegeztem ezen eszközök előnyeit és hátrányait.

Ezután összegyűjtöttem a szükséges információkat és meghoztam a legfontosabb tervezői döntéseket, így elkezdődhetett a fejlesztés. A főbb architektúrális kérdések, a szükséges technológiák és eszközök meghatározása szintén a tervezési folyamat része volt.

Az implementációs fázisról szóló fejezetben részletesen bemutattam az elkészített rendszer képességeit, illetve annak belső működését. A tesztelés különböző lépései egy egyszerű példán keresztül ismertettem. A rendszer belső állapota és az átmenetileg elkészült eredmények bemutatása is ennek a példának a felhasználásával történtek meg.

Az elkészült keretrendszer képességeit mérési eredményekkel is alátámasztottam. A szoftver teljesítményét a fejlesztés alatt folyamatosan mértem, így a különböző iterációk eredményei összehasonlíthatóak.

Végül a mérési eredmények alapján kiértékeltem az elvégzett munkát és továbbfejlesztési lehetőségeket is meghatároztam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.