Tesztstruktúrák tervezése és karakterizációs mérése nyomtatott áramköri technológia minősítéséhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Péter Gábor
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Szakdolgozatom egy olyan tesztstruktúra megtervezését és bemérését mutatja be, mellyel a napjainkban használt nyomtatott áramköri technológia minősíthető. A jelintegritási problémák legfőbb okainak rövid áttekintése után, a mérési elrendezések aprólékos megtervezése volt a legfontosabb feladatom, így biztosítva, hogy a mérési eredmények tükrözzék a valóságot. Az alkatrészek kiválasztásával és a kapcsolási rajz elkészítésével egyidőben pre-layout szimulációkat végeztem a HyperLynx Simulation Software-rel, mely további segítséget nyújtott a tesztstruktúra megfelelő kialakításához. Ezt követőn elkezdődhetett a nyomtatott huzalozású lemez, úgynevezett layout-jának elkészítése, melyhez a Cadence Allegro programot vettem igénybe. A mérési elrendezések sokasága és azok pontos megvalósítása, a gyárthatóság szem előtt tartásával, hosszadalmas feladatnak ígérkezett. Az elkészült struktúrát post-layout szimulációnak vetettem alá, melynek hatalmas előnye, hogy a geometria pontos ismeretében készült. Eredményei már nagyon valóság közeliek, így összehasonlítva a pre-layout szimulációval kimutathatjuk annak hiányosságait. Az elkészült tervekből gyártófájlok generálása következett, majd azok elküldése a gyártónak. A szakdolgozat utolsó részében ismertetem a nagyfrekvenciás eszközök mérési elveit. Célom, a nyomtatott huzalozású lemez elkészülte után, a megtervezett mérések elvégzése és összehasonlítása a szimulációs eredményekkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.