Tesztvégrehajtó környezet fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A diplomatervben az Ericsson Magyarország által fejlesztett, javarészt C++ alapokon működő tesztfejlesztő és -végrehajtó környezet kizárólag Java alapokra történő áthelyezéséhez járultam hozzá. Ennek része a fordító- és futtatókörnyezet Java-ban történő implementációja, valamint a tesztkód Java-ra való fordítása. A dolgozatban ez utóbbival, konkrétan TTCN-3 nyelven definiált tesztek Java nyelvre való fordíthatóságának kérdésével foglalkozom

Célom egy Eclipse fejlesztői környezetbe ágyazható kiegészítő modul fejlesztése, mely képes TTCN-3 nyelven írt tesztesetek feldolgozására, majd azokból fordítható és futtatható Java nyelvű kód generálására. A dolgozat során bemutatom a TTCN-3 nyelv a mindennapi gyakorlatban leggyakrabban használt részhalmazának Java nyelvű leképzését, amelyet meg is valósítok. Az implementáció kielégíti a modern tesztfuttató környezetekkel szemben támasztott elvárásokat.

Az elkészült prototípus alapján megvalósíthatónak tűnik egy teljes egészében Java-n alapuló tesztfejlesztő- és futtatókörnyezet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.