Tipikus epizódok detektálása idősorokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataki Béla József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Szakdolgozatom témája: a tipikus epizódok idősorokban történő detektálása, ezen belül a területnek az a része, amikor egy már ismert mintát kell megtalálni egy adatsoron.

A dolgozat rövid bevezetőjében ismertetem a terület fontosságát és a téma aktualitását napjainkban, valamint felvázolom kezdeti elképzeléseimet az általam létrehozni kívánt leírással kapcsolatban, és specifikálom a félév során elkészítendő felhasználói programot. Ezek után áttekintem a szakirodalomban eddig fellelhető formalizmusok és módszerek fő irányvonalát.

A dolgozat további részeiben leírom az általam létrehozott új formalizmust, amely a mindennapi élet legtöbb cselekvését képes egyszerűen, jó általánosítással, de kellőképpen rugalmasan leírni. Kifejtem az elkészített formalizmus alapján kialakított algoritmusaimat, amelyek az ezen leírással megadott epizódok detektálását teszik lehetővé egy idősorban. A rész végén ismertetem az előállított programot, amely segítséget nyújt az általam definiált formalizmus alapján egy epizód leírásában, majd ezt a megadott mintát az általunk választott paraméterek figyelembevételével megkeresi a megadott idősorban.

A dolgozat végén, a tanszéken található életvitel szimulátor által generált adatokkal tesztelem a program működését. A tesztek során kitérek a program erőforrás használatára is az egyes paraméterek függvényében.

A dolgozatom legvégén rámutatok azokra a területekre, amelyek továbbgondolásra érdemesek, egy esetleges jövőbeni projekt keretében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.