Többcsatornás hőelem-adatgyűjtő eszköz megtervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

Összefoglaló

Szakdolgozatomban egy többcsatornás hőelem adatgyűjtő eszköz fejlesztését tűztem ki célul. Munkámat irodalomkutatással kezdtem. Tanulmányoztam a hőelemek működési elvét, alkalmazhatóságát, és a használatuk során felmerülő hibákat (green-rot effektus, zajra való érzékenység, nemlinealitás). Munkám során végignéztem, hogy milyen áramkörök szükségesek egy hőelemet tartalmazó hőmérő, adatgyűjtő áramkör elkészítéséhez.

Önálló munkámat, a hőmérő eszköz különböző megvalósításának lehetőségeinek vizsgálatával kezdtem. Összehasonlítottam különböző áramköröket, elsősorban a hőmérséklet mérés pontossága illetve az alkatrészek ára alapján. Ezután kiválasztottam az általam optimálisnak tartott áramkört (LTC 2983). Megterveztem az adatgyűjtő eszköz blokkvázlatát, kapcsolási rajzát és készítettem egy deszkamodellt. A deszkamodellemre programkódot fejlesztettem, amely az eszközön található mikrovezérlőbe programozva USB kapcsolatot teremt a mikrovezérlő és a számítógép között. Továbbá a kód SPI kommunikációt valósít meg a mikrovezérlő és a hőmérséklet mérő áramkör között.

Az elkészült deszkamodell két csatornán képes hőmérsékletet mérni, az adatokat pedig USB-n keresztül továbbítja a számítógép felé. A hőmérséklet mérő csatornák száma könnyedén bővíthető akár 19 darabig.

Az elkészült deszkamodellel készítettem egy hőprofil mérést az Elektronikai Technológiai Tanszék laboratóriumában. A mérés során egy Electrocircuits típusú forrasztókemence hőprofilját mértem meg az általam tervezett és egy V-mole típusú hőmérővel.

Végül megterveztem az eszköz végleges kapcsolási rajzát, amely alapján el lehet készíteni egy prototípust. Továbbá meghatároztam az eszköz áramfelvételét, ami a későbbiekben akkumulátoros üzemmód esetén lesz fontos.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.