Többcsatornás passzív radar kalibráció

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dudás Levente
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Jelen dolgozat célja egy digitális jelfeldolgozó modul kifejlesztése, amely egy többcsatornás passzív radar inherens torzításainak kompenzációjára szolgál. A passzív radar vevője csatornánként különálló analóg RF fokozatokat tartalmaz, amelyek mindegyike más-más átviteli karakterisztikával rendelkezik, hiszen különböző fizikai komponensekről van szó. Emiatt az egyes csatornákon vett jelek egymáshoz képest különböző amplitúdó- és fázistolást szenvednek el, amely többek között megzavarja az olyan fázisvezérelt elven működő feldolgozási algoritmusok működését, mint a nyalábformálás és iránybecslés. A dolgozatban bemutatom a csatornák közötti frekvenciaválasz különbségek méréssel történő meghatározásának módját, ismertetem annak eredményeit. Az említett torzító hatás kiküszöbölésére egy FIR-szűrőn alapuló kompenzáló egységet fejlesztettem ki, amelyet FPGA áramkörben implementáltam. Ezenfelül bemutattam és implementáltam egy eljárást az alkalmazott FIR-szűrő megfelelő együtthatóinak kiszámítására, a megvalósítani kívánt átviteli karakterisztika alapján.

Az implementált kompenzáló egység szoftveres tesztelésére egy szimulációs környezetet készítettem MATLAB-ban. A szimuláció olyan gerjesztő jelet állít elő a kompenzáló egység bemenete számára, amely pontos modellje a valós működés során várható jeleknek. Az egység kimenetét megvizsgálva megbizonyosodtam a helyes működésről.

A kompenzáló egység helyes működését sikeres terepi mérés erősítette meg, melynek eredményeit a dolgozat végén ismertetem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.