Többdimenziós adatok vizualizációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Juhász Sándor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Számos alkalmazás foglalkozik nagytömegű és bonyolult szerkezetű adatok feldolgozásával. Az adatfeldolgozás kiindulópontját általában az előre meghatározott mezőkkel rendelkező rekordokból felépített, manuális vagy gépi úton létrehozott adatállományok képezik. Maguk a nyers rekordok, illetve az ezek aggregálása és transzformálása során nyert újabb adatok egyfajta többdimenziós vektort képeznek, melyből a felhasználó csak úgy képes hasznos információt kinyerni, ha azt számára könnyen átláthatóvá tesszük. A vizualizációs feladat lényege, hogy az adatok dimenzióit a számítógép képernyőjén könnyen elkülöníthető tulajdonságokká képezzük le, hogy így az összefüggő, illetve hasonló adatok egy ember által felismerhető mintákat alkossanak. A alapvető cél, hogy egy sok (háromnál nagyobb) dimenzióval rendelkező adathalmazt minél szemléletesebben sikerüljön a képernyőn áttekinthetővé tenni dimenzió redukciós módszerek, térbeli mozgatás, 3D leképzés, színek, méretek és formák alkalmazásával.

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:

• Ismerjen meg és foglalja össze a leggyakrabban használt adatvizualizációs módszereket!

• Tervezzen meg és implementáljon egy alkalmazást, mely megvalósítja a feladatkiírás szövegében található vizualizációs módszereket!

• Elemezze az elkészül program teljesítményét, és értékelje a különféle technikák alkalmazhatóságát ebből a szempontból!

• Dolgozzon fel egy valós adathalmazt, ábrázolja olyan formában, hogy alkalmassá váljon az ember által végzett információkinyerésre!

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.