Többszintű optikai modulációk szimulációs vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Cinkler Tibor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az információs társadalom fejlődésével a felhasználói oldalon levő sávszélesség igény folyamatosan növekszik, ami közvetlen hatással van az aggregációs és gerinchálózatok forgalmára is. Ahhoz, hogy a szolgáltatók megtartsák, vagy bővíteni tudják felhasználói bázisukat szükséges a megnövekedett sávszélességi igény kielégítése.

A diplomamunkám célkitűzése a gerinchálózatokon az adatsebesség, illetve a spektrumhatékonyság növelésére alkalmas szofisztikált, többszintű optikai modulációk szimulációs vizsgálata. Az eljárás implementálásával az azt előállító eszközök bonyolultsága tovább növekszik, azonban a technológia és a szabványosított spektrumkiosztás korlátozásai miatt ez az egyetlen olyan módszer, ami alkalmas a cél megvalósítására.

Gerinchálózatokon alkalmazott hullámhosszosztásos multiplexált környezetben kerülnek az egyes tipikus optikai modulációk vizsgálatra, továbbá a polarizáció multiplexálás által elért spektrumhatékonyság növekedés is megfigyelés tárgyát képezi. Látni fogjuk, hogy egyre magasabb szintű modulációk alkalmazása esetén hogyan változik a spektrumhatékonyság és ezzel együtt a hálózat minősége. A feladat az előbbi jellemzők közötti optimum megtalálása, az optikai zajok és nemlineáris hatások figyelembevételével. A diplomamunkámban beszámolok a vizsgált modulációkat használó hálózatok részletes minőségbeli jellemzőinek alakulásáról, melyeket összevetve lehetséges az adott körülmények között üzemelő legjobb modulációs típus kiválasztása. A diplomamunka végső eredményeként látni fogjuk, hogy szimulációs eredmények kiértékelése után a legjobbnak bizonyuló moduláció megegyezik a szűk egy évvel ezelőtt publikált 100 Gbps Ethernet szabványban szereplővel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.