Többszörös intelligencia mérőszámainak adaptív meghatározása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Forstner Bertalan
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Ez a dolgozat bemutat egy multiplatform rendszert, mely mobil alkalmazás segítségével teszi mérhetővé az emberi intelligenciát. A jelenkori kutatások alapján az intelligenciát nem a hagyományos IQ (intelligencia hányados) fogalma szerint érdemes vizsgálni, hanem ennél részletesebb elmélet, Gardner Többszörös Intelligencia (Multiple Intelligences) elmélete szerint. Az elkészített rendszer az AdaptEd framework-re építve - és azt kiegészítve - megvalósítja a különböző intelligencia területek automatizált és adaptív mérését, biofeedback eszközök hozzáadásával. Az automatizált méréseken keresztül részletes és pontos képet kaphatunk egy személy képességeiről, és ún. kognitív profilt hozhatunk létre, mely ezeket a képességeket tartalmazza. A kognitív profil kiegészíthető az egyes területeken mért mentális megterheléssel, melyre a rendszer szintén lehetőséget biztosít.

A rendszer élettartamának növelése, bővíthetőségének fejlesztése és hosszú távú karbantarthatósága érdekében a diplomaterv részeként az AdaptEd keretrendszer újraírásában is részt vettem. Ezen újraírásos kulcsfontosságú a többszörös intelligencia méréseinek hasznosítása és jövőbeni alkalmazása szempontjából. Az újraírás során a framework karbantarthatóságának és biztonságos működésének biztosítása volt a feladatom, az implementációban való részvétel mellett. Munkám során sikeresen elláttam az új AdaptEd keretrendszert a szükséges tesztekkel. Continuous Integration folyamatba való illesztés által biztosítottam a fejlesztés hatékonyságát és eredményességét, és elláttam a szoftvert a jövőbeni üzemeltetéshez szükséges eszközökkel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.