Többváltozós világításszabályozó rendszer tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Életünk jelentős részét a négy fal között, mesterséges megvilágítás mellett töltjük. Éppen

ezért kiemelt fontosságot élvez a világításszabályozás mind egészségügyi, mind

energiagazdálkodási szempontból.

A bemutatásra kerülő világításszabályozási rendszer a feladat megoldására fényérzékelőket,

könnyen vezérelhető LED világítótesteket és egy szabályozási algoritmust futtató moduláris

vezérlőegységet alkalmaz. A szabályozást egy visszacsatoláson alapuló szabályozási kör

végzi. Sok esetben számolnunk kell a szabályozandó helyiségbe beszűrődő külső, nem

vezérelt fényforrásokkal, illetve zavarásokkal, melyek különböző megvilágítást okoznak az

egyes térrészekben. Mi általában mindenhol az egyenletes megvilágításra törekszünk, ezzel

egy alapjelet biztosítva a szabályozónak.

Az általam fejlesztett, de már meglévő alapokon nyugvó MIMO (több szenzor, több

egymástól függetlenül vezérelhető fényforrás) szabályozási algoritmus ezt a problémát

orvosolja. A meglévő rendszer megismerésén és a feladatnak megfelelő továbbfejlesztésén túl,

a korrektebb szabályozás érdekében, a MIMO rendszer a jelek előfeldolgzását, szűrését,

továbbá a felhasznált paraméterek helyes kalibrációját is lehetővé teszi. Az új rendszer

élesben való tesztelése előtt egy szimulációt is készítettem a korrekt működés ellenőrzésére. A

rendszer mindenkori fényviszonyai úgynevezett megvilágítási mátrixokkal definiáltak. A

MIMO rendszer lényege az ezekből szármasztatott szétcsatoláson alapuló szabályozás

alkalmazása.

Továbbfejlesztésként megemlítendő a rendszer általánosítása, mivel a mostani rendszer a

megvalósítás szempontjából több megkötéssel is él. A komplexitás is növelhető új funkciók

bővítésével, például jelenlét érzékelők bevonásával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.