Tömeges SMS küldő alkalmazás fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dolgozatom célja, hogy megtervezzek, és kifejlesszek egy olyan internetes szolgáltatást, mely lehetőséget biztosít tömeges SMS küldésre, és tetszőleges alkalmazási környezethez integrálható. A dolgozatban tárgyalt módszerekkel könnyen kifejleszthetőek SMS küldő és fogadó rendszerek, melyek jó lehetőséget biztosíthatnak interaktivitást (például szavazást, véleménynyilvánítást) igénylő média megoldások készítéséhez. Egy ilyen rendszer tervezésénél problémát okoz a többszálúság, az események visszavezethetősége, a helyes kommunikációs protokoll kiválasztása, az integrálhatóság, és a biztonság. A feladat megoldásához először áttekintettem az SMS átjáró rendszerek architektúrális jellemzőit, majd saját szerver alkalmazást terveztem és implementáltam Java EE platformra. Az elkészült alkalmazásomat végül egy már korábban elkészült forgalomfigyelő alkalmazási környezetbe ágyaztam be, ahol saját alkalmazásommal mobil kliens programok disztribúcióját támogattam.

A modern mobiltelefonos kommunikáció már elképzelhetetlen lenne SMS (Short Message Service) nélkül, amely azt biztosítja, hogy egy maximum 160 karakter hosszú szöveges üzenetet eljuttassak egyik mobiltelefon készülékről a másikra. A szélessávú mobil internet korában talán egyesek már elavultnak gondolhatják az SMS szabványt. A matuzsálemi kort megélt szabványnak már rengeteg kihívója akadt, és akad napjainkban is. Gondolok itt az EMS-re (Enhanced Messaging Services), vagy az MMS-re (Multimedia Messaging Services). Ráadásul sok telefonról lehet már interneten e-mailt küldeni. Ennek ellenére a jó öreg SMS jól tartja pozícióját, ráadásul még napjainkban is számtalan előnye van, amely miatt érdemes új lehetőségeket keresni ebben a szabványban. Az SMS küldés olcsó, egyszerű, és például Magyarországon már szinte minden ember rendelkezik SMS küldésre alkalmas mobiltelefonnal. Számtalan olyan szituációt lehet elképzelni, amikor egy internetes felhasználót akkor is szeretnénk elérni, amikor ő éppen nem tartózkodik számítógép közelében. Illetve lehetséges ennek fordítottja is, amikor a felhasználó szeretne valahonnan egy pár soros parancsot elküldeni egy interneten keresztül elérhető számítógépnek. Például létezik már olyan GSM termosztát, amelyről SMS-ben le is kérdezhetjük házunk, nyaralónk hőmérsékletét, de szükség esetén SMS-ben parancsot is küldhetünk a lakótér hőmérsékletének csökkentésére vagy növelésére.

A dolgozatom majdnem teljes egészében ezt a protokollt szeretné bemutatni. Négy fejezetre tagolódik. Az első fejezet teljesen elméleti témákkal foglalkozik, és megteremti az alapot, hogy az olvasó megismerkedjen az SMS technológia lehetőségeivel. A második fejezet is inkább elméleti, és talán sokszor eltávolodik az eredeti témától. Erre azonban azért van szükség, hogy pontosan érthetővé váljon a konkrét feladatom, amely megoldása később kerül ismertetésre, és a saját feladatom helye egy eléggé összetett, szerteágazó informatikai rendszerben. A harmadik, negyedik fejezetek teljesen gyakorlati problémákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, és a problémák konkrét megoldásával foglalkoznak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.