Transzformátor Opimalizáló Program

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Györe Attila
Villamos Energetika Tanszék

A nagytaranszformátorok tervezése felfogható egy nemlineáris optimumkeresési feladatként, ahol az ajánlatadó mérnök feladata, hogy a vevő igényeinek megfelelő paraméterekkel rendelkező, legtakarékosabban előállítható gépmodellt alkossa meg. Az optimális megoldás kiválasztásának a szempontjait a megrendelő specifikálja, és az ajánlatkérés során, kapitalizált veszteségértékek formájában, közreadja. Ezt a feladatot „hagyományosan”, úgy oldják meg, hogy készítenek egy előzetes számítást,ún. iterálási alapot, amelyből a különböző paraméterek kismértékű változtatásával, iterálásával különböző változatokat állítanak elő. Az ezen számítások segítségével kalkulált kapitalizált árak összehasonlítása alapján állapítják meg az adott feltételeknek megfelelő legkedvezőbb elrendezést. Ennek az eljárásnak egyik, jól látható gyenge pontja a folyamat időigénye, és az, a feladat nemlinearitásából adódó probléma, hogy egy nem szerencsésen megválasztott iterálási alapból az iterációk során egy lokális optimumpontot fogadunk el globális megoldásként. Ennek a folyamatnak a meggyorsítására számos algoritmus született már. Azonban ezeknek a jelentős része a fent leírt eljárás alapján keresi az optimális megoldást. A dolgozatban szereplő program segítségével egy másik, újszerű megközelítési módot szeretnék az olvasó elé tárni, mely a konvex optimalizálási feladatokra, az azokat megoldó korszerű algoritmusokra támaszkodik. Mindezek előtt bemutatom azokat a nagytranszformátorok tervezéséhez szükséges ismereteket, amelyek feltétlenül szükségesek a program által tartalmazott matematikai modell megértéséhez.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.