Transzformátor állapot tényező és diagnosztikai vizsgálatok

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-elosztórendszer legértékesebb eszköze a transzformátor. A néhány millió forintos közép/kisfeszültségű transzformátortól akár a milliárd forintos erőművi nagytranszformátorig terjedhet az áruk. Nemcsak a berendezés ára, hanem az ellátásbiztonság miatt is fontos, hogy az erőműveket és az átviteli hálózatot üzemeltetők folyamatos információt kapjanak, ezen berendezések aktuális állapotáról, a szükséges javításokról, extrém esetben a készülék szükséges cseréjéről. Ehhez nyújt segítséget a transzformátor diagnosztika, mely a különböző vizsgálatokkal ki tudja mutatni és előre tudja jelezni a meghibásodásokat. A többféle diagnosztikai vizsgálat segítségével tudjuk vizsgálni a transzformátor állapotát, ezek segítségével pedig kimutathatók a különböző hibák.

A transzformátor állapot tényező foglalja össze a diagnosztikai eredményeket és részletesen jellemzi a berendezés aktuális állapotát. Szakdolgozatom elméleti összefoglalójában ismertetem a tanszéki XÁT programban és a felhasznált diagnosztikai jegyzőkönyvekben alkalmazott diagnosztikai eljárásokat, bemutatom a kimutatható hibákat, valamint magát az állapot tényező kiszámítását.

Dolgozatom második felében bemutatom három üzemelő transzformátor (A, B, C) állapot tényezőinek kiszámítási módját, a diagnosztikai adatokból kiszámított eredményeket, majd összehasonlítom a tanszéki fejlesztésű XÁT programmal számított értékeivel. A kapott eredményeket összevetve, kimutathatók a módszerek közötti különbségek. Mindkét módszer esetén a fő szempont a transzformátorok állapot tényező javulásának, romlásának kimutatása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.