Transzformátorok bekapcsolási áramlökéseinek csökkentésére

OData támogatás
Konzulens:
Becker Péter
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszerekben használt nagytranszformátorok bekapcsolásakor keletkező áramlökés a transzformátor névleges áramának 8-10 szeresét is elérheti. Ez csökkenti a nagy értékű transzformátor élettartamát, megnehezíti a védelmek beállítását. A dolgozatom célja egy olyan eszköz fejlesztése, amely a bekapcsolás vezérlésével képes csökkenteni a bekapcsolás áramlökés nagyságát.

A dolgozatomban először bemutatom a bekapcsolási áramlökés jelenségét, annak nagyságát befolyásoló tényezőket, valamint a transzformátorokra gyakorolt hatásait. Összefoglalom a bekapcsolási tranziens csökkentésének lehetséges módszereit, továbbá egyszerűsített modell segítéségével megvizsgálom, hogy vezérelt bekapcsolás esetén melyek a legkedvezőbb bekapcsolási időzítések.

Ezt követően az ATP-EMTP hálózat szimulációs programrendszer segítségével egy nemlineáris transzformátormodellen vizsgálom a legkedvezőbb be- és kikapcsolási fázissorrendet, valamint legkedvezőbb időzítést. Továbbá megvizsgálom a megszakító működési pontatlanságának hatását a vezérelt kapcsolás eredményességére.

Ezután meghatározom a mikrovezérlős megszakító vezérlő készülékkel szemben támasztott követelményeket, elkészítem a készülék blokkvázlatát, majd részletesen bemutatom a megépített deszkamodell hardverét. A hardver bemutatása után a készülék szoftverének felépítését és működését részletezem folyamatábrák segítségével. Továbbá összefoglalom a készülék tesztelésének folyamatát és eredményeit is.

Végül a teszteredmények alapján vizsgálom a készülék alkalmazhatóságát transzformátorok bekapcsolási áramlökéseinek csökkentésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.