Transzport réteg automatikus generálása WCF típusú web szolgáltatásokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban egyre komplexebbé és szerteágazóbbá válik az informatikai infrastruktúra, és az azt kialakító hardver és szoftver elemek. Az egyre több elterjedt platform és technológia, és a különböző gyártók termékeinek az összekapcsolása egyre nehezebben kivitelezhető, amely komoly technológiai kihívást és többletköltséget jelent.

Ennek a problémának a hatékony megoldására irányuló törekvés volt a szolgáltatás orientált architektúra létrehozása. A SOA egy olyan paradigma, amely alapvető elveket, fogalmakat, szabályokat fogalmaz meg, segítségével modellezhetők a komplex rendszerek szereplői és szolgáltatásai egy teljesen független módon. A szereplők közötti kommunikáció egy általános, mindenki által érthető formában van rögzítve, ezzel is elősegítve a heterogén rendszerek összekapcsolását.

A SOA-nak gyakorlati szinten több implementációja is lehetséges, ezek közül az egyik a web-szolgáltatások módszere. A web-szolgáltatások pontosan meghatározott, mindenki által betartandó platformfüggetlen szabványokon alapszanak, ami különösen alkalmassá teszi őket az imént vázolt probléma megoldására. A web-szolgáltatásoknak ugyan gyártófüggő implementációi vannak, de a szabványok miatt ezek képesek együttműködni.

Jelen diplomaterv célja, egy olyan kódgenerátor létrehozása, amely a Microsoft web-szolgáltatás implementációjának saját transzport réteggel való kibővítését könnyíti meg. Erre azért lehet szükség, mert a gyártó által rendelkezésünkre bocsájtott keretrendszer nem feltétlenül tartalmaz natív támogatást a kevésbé elterjedt transzport protokollhoz, vagy esetleg egy saját transzport rétegben szeretnénk újabb funkcionalitást megvalósítani. A keretrendszer ilyen módú bővítése komplex és hosszadalmas folyamat, de egy kódgenerátor használatával a fejlesztés jelentősen megkönnyíthető.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.