Transzport réteg automatikus generálása WCF típusú web szolgáltatásokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Közigazgatási Informatikai Központ

Napjainkban egyre komplexebbé és szerteágazóbbá válik az informatikai infrastruktúra, és az azt kialakító hardver és szoftver elemek. Az egyre több elterjedt platform és technológia, és a különböző gyártók termékeinek az összekapcsolása egyre nehezebben kivitelezhető, amely komoly technológiai kihívást és többletköltséget jelent.

Ennek a problémának a hatékony megoldására irányuló törekvés volt a szolgáltatás orientált architektúra létrehozása. A SOA egy olyan paradigma, amely alapvető elveket, fogalmakat, szabályokat fogalmaz meg, segítségével modellezhetők a komplex rendszerek szereplői és szolgáltatásai egy teljesen független módon. A szereplők közötti kommunikáció egy általános, mindenki által érthető formában van rögzítve, ezzel is elősegítve a heterogén rendszerek összekapcsolását.

A SOA-nak gyakorlati szinten több implementációja is lehetséges, ezek közül az egyik a web-szolgáltatások módszere. A web-szolgáltatások pontosan meghatározott, mindenki által betartandó platformfüggetlen szabványokon alapszanak, ami különösen alkalmassá teszi őket az imént vázolt probléma megoldására. A web-szolgáltatásoknak ugyan gyártófüggő implementációi vannak, de a szabványok miatt ezek képesek együttműködni.

Jelen diplomaterv célja, egy olyan kódgenerátor létrehozása, amely a Microsoft web-szolgáltatás implementációjának saját transzport réteggel való kibővítését könnyíti meg. Erre azért lehet szükség, mert a gyártó által rendelkezésünkre bocsájtott keretrendszer nem feltétlenül tartalmaz natív támogatást a kevésbé elterjedt transzport protokollhoz, vagy esetleg egy saját transzport rétegben szeretnénk újabb funkcionalitást megvalósítani. A keretrendszer ilyen módú bővítése komplex és hosszadalmas folyamat, de egy kódgenerátor használatával a fejlesztés jelentősen megkönnyíthető.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.