Tranziens stabilitás mértékének vizsgálata eltérő részletességű rendszermodelleken

OData támogatás
Konzulens:
Faludi Andor
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszerek irányítását végző személyzetnek lényeges információ, hogy az aktuális rendszerállapot mennyire biztonságos, megfelelő-e az adott üzemállapotban bekövetkező változásokkal, zavarásokkal szembeni ellenálló képesség, lehetséges-e a fogyasztói igények folyamatos és biztonságos kiszolgálása.

Az energiarendszerek stabilitásának elemzése és ellenőrzése azonban nemcsak a valós idejű üzemirányítás, hanem a tervezés és az üzemelőkészítés fázisaiban is fontos feladat. Szükség van arra, hogy a rendszerirányítók ismerjék az energiarendszer dinamikus (vagy más néven tranziens) stabilitásának erősségét új rendszerelemek (zárlatvédelmek vagy automatikák) beépítését, továbbá karbantartások vagy kikapcsolások tervezését és végrehajtását megelőzően is.

A múltban bekövetkezett, stabilitásbomlásra visszavezethető üzemzavarok ugyancsak arra hívják fel a figyelmet, hogy lényeges és szükséges az energiarendszerek dinamikus biztonságának folyamatos nyomon követése. Erre az energiarendszer tranziens stabilitásvizsgálata szolgál.

Diplomamunkámban – az elméleti háttér rövid áttekintése után – különböző részletességű rendszermodellek tranziens stabilitását, stabilitásának mértékét vizsgálom. A kapott eredmények alapján értékelem a használt stabilitási mérőszámok megbízhatóságát, pontosításokat illetve következtetéseket fogalmazok meg velük kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.