Treeing vizsgálata dielektromos módszerekkel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

A műanyagszigetelésű kábelek meghibásodásának leggyakoribb oka a szigetelőanyagban kialakuló treeing jelensége. A treek kifejlődéséhez és a treeing jelenségéhez számos tényezőnek kell egyidejűleg fennállnia, azonban a meginduló treek előbb-utóbb áthidalják az elektródaközt. Emiatt a kábelszigetelések állapotának elemzésekor elengedhetetlen a kábelszigetelésben kialakult treek minél korábban történő detektálása, és a növekedési sebességüknek az ismerete. A diplomaterv célja a treeing vizsgálatára alkalmas laboratóriumi elrendezés kialakítása, továbbá a treeing jelenségének dielektromos jellemzők mérésén alapuló vizsgálata.

Az első félévi munka során megismerkedtem a szigeteléstechnikában használatos legfontosabb műanyag anyagokkal, azok tulajdonságával valamint alkalmazhatóságukkal. Áttekintettem a treeing jelenség keletkezésének mechanizmusát, azok fejlődését főként lineáris polietilén-szigetelésű kábelekben. A kidolgozandó mérési eljárásban visszatérő feszültség módszerrel történik a kábelmintákban a szigetelés állapotának vizsgálata, ezért egy fejezetben összefoglaltam a szigetelési ellenállás, ill. a visszatérő feszültség mérési módszerek jellemzőit. Az első félévben meghatároztam a mérés elrendezés paramétereit, melyek alapján a következő félévben megkezdtem a mérési és kiértékelési munkát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.