Trombita waveguide modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Rucz Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A számítógépek teljesítményének növekedésével és a numerikus számítási eljárások térnyerésével új irányt vett az akusztikus hangszerek vizsgálata, modellezése, és új lehetőségek nyíltak meg a hangszintézis előtt is. Az egyik ilyen eljárás a waveguide (hullámvezető) módszer. Szakdolgozatomban ennek segítségével olyan diszkrét idejű modellt hoztam létre, amelyben egy trombita tengelyszimmetrikus hangszertestében kialakuló kétirányú hullámterjedést késleltetőkkel és reflexiókat végrehajtó elemekkel valósítottam meg.

Ennek elengedhetetlen feltétele a trombita fizikai és zenei működésének átfogó ismerete, és a waveguide modellalkotás megismerése, elsajátítása. Ezek alapján létrehoztam saját trombitamodellemet, melyet a szükséges kiegészítésekkel láttam el: modelleztem a hangszertest keresztmetszeti változásának hatásait, a sugárzási impedanciát és a reflexiót is. Megvizsgáltam a modell közelítésének hibáját, majd idő- és frekvenciatartománybeli analízisnek vetettem alá. Dolgozatomban külön foglalkozom a bemeneti impedanciával, és kitérek a modell inharmonicitására is, mely a hangminőség jellemzése miatt fontos. Valamint megvizsgálom, hogy a trombita szelepeinek milyen hatása van a trombita fizikai paramétereire, működésére. Végül összehasonlítom az eredményeimet a szakirodalomban már publikált értékekkel és kifejtem egy pontosabb gerjesztésmodell elméleti hátterét is.

A dolgozatban bemutatására kerülő módszerek és eredmények a trombita működésének jobb megértését, illetve a fizikai modellen alapuló hangszintézis megvalósítását segítik elő.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.