Tudásbázis-kezelő és erre épülő szövegelemző eljárás fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Bóka Gábor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az elmúlt években gyakran felbukkanó téma a szemantikus web. A szemantikus web célkitűzése, hogy az interneten található szövegeket és információkat a számítógép számára is jelentéssel bíró meta-adat címkékkel lássa el, és így elősegítse ennek a hatalmas informális adathalmaznak az automatikus feldolgozását. A meta-adat címkék attól válnak gép által is érhetővé, hogy strukturált fogalmi rendszerekbe más néven ontológiákba szervezzük őket. Ezeket az ontológiákat olyan adatbázisokként is felfoghatjuk, ahol az adatok és az adatok jelentése is egységes formában a matematikai logika nyelvén van leírva. Szakdolgozatom megírása során egy olyan projekthez csatlakoztam, ami kezdeményezte egy ilyen általános témájú magyar nyelvű ontológia létrehozását.

Írásomban az ontológiák bemutatása után rátérek az általam elvégzett konkrét feladatok részletesebb ismertetésére. A projektet két nagyobb modul elkészítésével segítettem. Először egy ontológiaszerkesztő felület implementálása kerül bemutatásra, ami elengedhetetlen az ontológia kézi finomításához és tervezett automatikus feltöltés eredményének ellenőrzéséhez is. Ezek után a fogalmi adatbázis gépi feltöltésének egy lehetőségét ismertetem. Egy olyan algoritmust hoztam létre, ami a Wikipédiához kötődő angol ontológia, a DBpedia és a magyar Wikipédia alapján kezdi el egy magyar nyelvű, általános témájú ontológia felállítását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.