Tüdőkörvonal meghatározása mellkas tomoszintézis felvételeken

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diploma tárgya olyan eljárások kidolgozása volt melyek segítségével tomoszintézises metszeti felvételeken a tüdő területe meghatározható. Ezen feladat megoldható a borda rétegfelvételekkel alkotott metszeteinek a meghatározásával. Ezek a pontok, mint markerek, kijelölik a tüdő körvonalát. Ez természetesen csak abban az esetben célravezető, ha ezen pontok meghatározása könnyebb, mint a tüdőé. Ez főleg a szélső szeletképekre igaz, ahol a tüdő területe sokkal kisebb a mellkas területénél. Így a fő céllá ezen metszékek szegmentálása vált.

Két fő területet alkalmaztam a dolgozatban, a klaszterezést és bináris képek feldolgozását morfológiával kiegészülve. Azonban a legfontosabb elemnek a használt klaszterező eljárást tartom, névszerit a Markov Random Field-et (MRF). Ez egy gráfszerű struktúra, mely optimalizálási problémákat képes megoldani, egy energiafüggvény minimalizálása révén. Az energiafüggvény formája határozza meg a csomópontok kapcsolódásait, amik a voxeleket reprezentálják. Az optimalizálás során a csomópontok állapota változik és ez az állapot az, ami az osztályba-tartozást jelenti. A klaszterező eljárások a bemenet bizonyos tulajdonságait használják fel, ahogy az MRF is. Jellemzőnek a gradiens vektort választottam. Az MRF eredménye biztató, azonban jelenlegi állapotában még nem képes különálló bordametszékeket szegmentálni az osztályozás révén. Ezért egyéb megoldásokat kellett használnom, hogy különálló borda jelölteket kapjak. Morfológiai átalakításokkal az azonos osztályú komponensek közül a fals régiókat kiszűrtem és a megmaradtakat simább alakra hoztam. Ezek után BLOB-ként kezelem a megmaradt jelölteket, kísérletet téve a képszekvenciában rejlő háromdimenziós információ alkalmazására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.