Tudománymetriai adatok programozott gyűjtése

OData támogatás
Konzulens:
Virosztek Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A tudományos teljesítmény nehezen számszerűsíthető, azonban érthető, hogy pályázatok elbírálásakor, tudományos fokozatok odaítélésekor, kutatói állások meghirdetésekor a munkáltatóknak valamilyen formában szüksége van erre az információra. A legelterjedtebb mérési eljárások a publikációk mennyisége és visszhangja alapján próbálják számszerűsíteni a kutatók teljesítményét. Több nagy adatbázis is létezik ezeknek az adatoknak a számontartására, ezek közül a jelentősebbek a Web of Science, Scopus, ResearchGate, Google Scholar, IEEE Xplore, illetve hazai vonatkozásban a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT).

A probléma az, hogy ezek egymástól nagyban eltérő adatokat tartalmazhatnak attól függően, hogy a kutató melyiket mennyire tartja naprakészen és hogy a tudománymetriai adatbázisok adatbevitelt végző munkatársai, illetve adatgyűjtő algoritmusai mennyire tudnak aktuális adatokat biztosítani. Ebből adódóan a kutató teljesítményének hiteles megítéléséhez az összes publikációs adatbázisban fellelhető mérőszámára szükség van, aminek felkutatása és összegyűjtése lassú és körülményes folyamat.

Megoldást jelentene egy metaadatbázis létrehozása, ami a nagy tudománymetriai adatbázisok adatait egy helyre gyűjti össze és áttekinthető formában elérhetővé teszi megkönnyítve a tudománnyal foglalkozók munkájának megítélését.

A félév során elkészítettem egy webalkalmazást, ami a BME két tanszékének (Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, a továbbiakban MIT és Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, a továbbiakban AUT) weboldalait parszolva információt gyűjt a tanszékek tudományos munkatársairól, majd ez alapján az információ alapján lekéri a kutatók tudománymetriai mérőszámait a nagy publikációs adatbázisokból weboldalaik parszolásával, vagy ha van lehetőség, API-n keresztül. Az adatgyűjtés könnyen kiterjeszthető további tudományos közösségekre és publikációs adatbázisokra is, így az alkalmazás nagy mértékben skálázható. A gyors elérés érdekében az adatok helyi adatbázisban tárolódnak, naprakészen tartásuk automatikusan történik. A kutatók mérőszámai és egyéb adatai egy webes felületen többféle nézetben megtekinthetőek, itt van lehetőség a legfrissebb adatok lekérésére és kutatók keresésére is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.