Tudományterületi kulcsszavak időfüggő hierarchiájának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Barta Gergő
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Sok természetben és társadalomban megtalálható komplex rendszerre jellemző a hierarchikus szerveződés, számos kutatás foglalkozott már különböző technológiai, ökológiai, biológiai, társadalmi hálózatok hierarchikus tulajdonságával. Több modell is létezik a hálózatelméletben, mely a valós rendszerekben megfigyelt növekedési tulajdonságra épít, és egy érdekes, eddig kevésbé vizsgált kutatási kérdés a hierarchikus hálózatok időfejlődésének hasonló jellegű leírása.

Ebben a dolgozatban különböző adatelemzési módszerekkel vizsgáltam egy adott hierarchikus hálózat időfejlődését, amely az évenként frissülő MeSH tárgyszavak (Medical Subject Headings) 16 különböző, évenként frissülő hierarchiája (Anatómia, Betegségek, Vegyszerek, Gyógyszerek stb.). Mindegyik hierarchia megfeleltethető egy-egy irányított körmentes gráfnak (DAG - directed acyclic graph), melynek irányított élei a hierarchia felsőbb szintjei felől mutatnak az alsóbb szintek felé. Mivel újabb és újabb tárgyszavak jellennek meg az adatbázisban, a MeSH hierarchiák növekednek az idő során.

A kutatási eredményeim szerint nem csak a növekedés, hanem a meglévő kapcsolatok közötti átrendeződés is nagy szerepet játszik a hierarchiák formálásában. A dolgozatban definiáltam a növekedést és átrendeződést leíró változókat, illetve a hierarchiára jellemző tulajdonságokat, és sikerült azonosítanom néhány jellemző evolúciós trendet (többek között a preferenciális csatolást). Habár a kutatási eredményeim a MeSH tárgyszavak hálózatára korlátozódik, valószínű, hogy a leírt jellemzők egy része általánosítható, és megjelenhet a legtöbb hierarchikus hálózat időfejlődése során.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.