Túlfeszültség korlátozás vizsgálata az átviteli hálózati állomásokon

OData támogatás
Konzulens:
Faludi Andor
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozatomban a Túlfeszültség keletkezésével, fajtáival, és annak védelmi eszközeivel, valamint ellenőrző méréseivel foglalkozom.

A villamosenergia-átviteli-rendszer biztonságos működésének egyik alapvető feltétele a légköri, és egyéb forrásokból eredő túlfeszültségek elleni védelmi rendszer megfelelő működése. A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) ÁKO Állapotismereti és Karbantartási osztályának egyik fő feladata a túlfeszültség levezetők és korlátozók biztonságos működésének a fenntartása.

Szakdolgozatomban részletesebb kifejtés során bemutatom a túlfeszültség védelem szükségességét valamint azok típusait.

Ezen belül részletesen tárgyalom a SiC és ZnO-os levezetők működési tulajdonságait és a készített mérési eredményeknek a hátterét. Kifejtem a ZnO pogácsák nemlineáris ellenállásként való működésének elméleti hátterét is.

Külön részletezem a szikraközös levezető potenciál eloszlását és ennek következményét, negatív hatását.

Elméleti áttekintés után a Sajószögedi korlátozó berendezés helyszíni mérésével és vizsgálatával kívánom bemutatni a mai korlátozók mérési folyamatát. A nem megfelelő veszteségi teljesítménnyel rendelkező Felsőzsolca I és II-es ágával reprezentálom a több éve működő korlátozó berendezések állapotát. Ezen korlátozókat mérési eredmények kiértékelése után elemeire kell szedni, majd az alállomási tartalékok és a leszerelt elemek legjobbjai segítségével a lehető legjobb karakterisztikájú korlátozókat kell felépíteni.

Részletezem a szintén több éve működésben lévő SiC szikraközös levezető főbb karakterisztikáit.

Bemutatom a hőkamerás vizsgálat hasznosságát egy valós példán keresztül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.