UML állapotgépek szimulációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Semeráth Oszkár
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Modellvezérelt tervezés során az általunk tervezett rendszert és annak viselkedését modellezzük. A módszer előnye, hogy hatékonyabbá teszi a fejlesztési folyamatot, mert az általunk specifikált modellből automatikusan generálhatjuk komponensek forráskódját, meghatározhatjuk a rendszer konfigurációját és dokumentációt is származtathatunk. Ezen kívül már a fejlesztés folyamán ellenőrizhető a rendszer helyessége, ezáltal a folyamat korai fázisában javíthatóak a hibák és a hiányosságok. Az előzőek miatt kritikus rendszerek esetén kiemelten fontos a folyamatot segítő eszközök támogatása.

A rendszerek viselkedésének modellezéséhez a legelterjedtebb nyelv az UML2 szabvány által definiált állapotgép. Azonban kiemelten fontos, hogy az állapotgép által leírt modell viselkedését közvetlenül is ellenőrizni lehessen. Dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam és bemutassam az állapotgépek viselkedési szemantikáját, és ennek fényében az itt említett problémára egy lehetséges megoldást javasoljak.

A feladat megoldása során az állapotgépek szerkesztéséhez az Eclipse Papyrus beépülőjét használtam. Az állapotgép pillanatbeli állapotának nyílván tartására egy állapotkonfiguráció modellt használtam, melynek metamodelljét az EMF keretrendszer segítségével terveztem, a viselkedési szabályokat pedig az EMF-IncQuery lekérdezőnyelv gráf mintáival készítettem el.

Dolgozatom felépítése a következő: először megvizsgálok pár meglévő, hasonló megoldást, majd bemutatom a feladathoz szükséges háttérismereteket. Bemutatom az állapotgépek viselkedési szemantikáját, melyet gráf minta alapú szabályokkal írok le. Ezek után leírom a tervezés menetét, majd bemutatom az alkalmazás megvalósítását. Végül összefoglalom a dolgozatot és leírom a jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.