UV tartományú Lézeres abláció 3D szimulációja MATLAB programmal

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd
Elektronikai Technológia Tanszék

A lézereknek számos alkalmazása van az ipar minden területén. Az elektronikai technológiákban egy gyakori felhasználási terület az anyagmegmunkálás, ami a lézerek folyamatos fejlődése miatt egyre csökkenő méreteken, egyre pontosabb mintázatkialakítást tesz lehetővé. A lézerek sokszínű felhasználását különleges tulajdonságai indokolják, ám ezen tulajdonságok a mai napig nem minden részletükben ismertek. Ezeknek a paramétereknek a vizsgálatával számos publikáció foglalkozik. A kutatások mind egy célt szolgálnak, mégpedig a lézer és anyag kölcsönhatásának pontosabb leírását, amely lehetővé teszi az ipari alkalmazások gazdaságosabbá és kiszámíthatóbbá tételét.

Olyan fizikai jelenségeknél, amelyek nagyon rövid idő alatt zajlanak le segítséget nyújtanak a számítógépes szimulációk. Ezek nem csak a jelenség megfigyelésében és megértésében segíthetnek, de a számítások a gyártás ideális beállításainak meghatározását is jelentősen felgyorsítják, növelve ezzel egy termék fejlesztési ciklusában a termelékenységet.

Láthatjuk, hogy több szempont is indokolttá teszi a problémakör vizsgálatát, ám jelen dolgozat során a legalapvetőbb jelenségeket igyekeztem megismerni.

A vizsgálatunk tárgya elsődlegesen az ablációs mélység, azaz a lézer anyagba történő behatolásának meghatározása és megvizsgáljuk a kritikus paraméterek hatását. Ezt a hővezetést leíró fizikai egyenletek megoldásával végeselemes szimulációval igyekszünk meghatározni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.