UVM alapú AXI Lite-AHB híd verifikáció

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd
Elektronikai Technológia Tanszék

Az utóbbi két félévben az Evosoft Hungary Kft.-nél készítettem el diplomamunkámat. A dolgozatom bemutatja a funkcionális verifikáció szabványos és univerzális metodikáját az úgynevezett UVM-et, a Cadence e verifikációs nyelvét használva. Mindezt egy valós projektben használt, Xilinx által fejlesztett, híd modul teljes körű funkcionális verifikációján keresztül bemutatva.

A dolgozatom részletesen prezentálja a híd modul által használt ARM protokollok (AXI4 és AHB-Lite) működését, illetve a modul specifikációját. Ezek alapján elkészítettem a feladatnak megfelelő verifikációs tervet. Ezt szem előtt tartva felépítettem és részletesen kifejtettem a teljes verifikációs környezetet és az azzal kapcsolatos megfontolásaimat. A dolgozatban elhelyezett kódrészleteken keresztül bemutatom az e verifikációs nyelv használatát és a hozzá kapcsolódó technikákat, amelyek lehetővé tették, hogy egy univerzális és automatizált verifikációs környezetet tudjak létrehozni.

A dolgozat végén a verifikációhoz használt szimulációs tesztek meghatározását és azok eredményeit elemezem. A verifikációs környezetem segítségével a híd modulban három funkcionális hibát fedeztem fel. Ezek körülményeit és részleteit hullámformák segítségével fejtem ki.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.