UWB alapú beltéri helymeghatározás időszinkronnal való megvalósításának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjainkban az IoT rendszerek rohamos terjedésével az UWB rendszerek is kiemelkedő figyelemnek örvendenek, köszönhetően a technológia által nyújtott számos kiaknázatlan lehetőségnek. Az egyik legfontosabb aspektusa az UWB alkalmazásának a valós idejű beltéri pozícionáló hálózatok, melyek lehetővé teszik a pozíciókövetés olyan helyeken való alkalmazását, ahol eddig a megfelelő technológia hiányában erre nem volt lehetőség. Jelen dolgozat keretei között megismerkedem egy - már kifejlesztett rendszer - alapjaiból kiindulva a lehetséges két működési formával (szinkron-aszinkron), valamint elemeztem azokat.

Feladatom kezdeteként behatóan megismerkedtem az UWB technológia és az azt leíró szabvány (IEEE 802.15.4) releváns részeivel, valamint az említett rendszer komponenseivel. Ez magában foglalta a beágyazott rendszerfejlesztés aktuális eszközökre való alapszintű elsajátítását is annak érdekében, hogy a rendszerből tényleges mérési adatokat tudjak kinyerni. Fontos megjegyezni, hogy az említett rendszer aszinkron megvalósítású, így a szinkron működés vizsgálatához hardveres módosítások is szükségesek voltak.

A technológia és a rendszer megismerése után egy mérési elrendezés létrehozása volt a célom, mely elrendezés alkalmas az alapvető működési módok vizsgálatára és azok elemzésére. Ehhez első lépésként egy olyan adatfeldolgozó egységet hoztam létre, mely alkalmas a pozícionáló rendszer működésének alapvető analizálására. Fontos szempont volt, hogy a feldolgozó egység képes legyen szimulált adatok előállítására is, ugyanakkor minimális módosításokkal fel tudjon dolgozni valós adatokat is.

Utolsó feladatként megkíséreltem a megfelelő hardveres módosítások eszközölésével a szinkron működés megvalósítását és annak összehasonlítását az aszinkron működéssel. A dolgozatban részletesen ismertetem a folyamat minden aspektusát, a felmerülő nehézségeket, kihívásokat és az alkalmazott megoldásokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.