Ügyfélpopuláció kezelése nagyvállalati teszt-automatizálásban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Telekommunikációs nagyvállalatok számlázási rendszereinek egyik alapja a populáció. Valós rendszerben a populációt a szolgáltatóval üzleti kapcsolatban álló gazdasági egységek és személyek alkotják.

Tesztelés céljából, különböző telekommunikációs tesztrendszerekben szintén szükség van populációra. Ebben az esetben a rendszer jellemezően nem valódi, hanem virtuális egyedekkel van feltöltve. Különböző tesztekhez más-más speciális entitásokra van szükség.

A költség és időigényes tevékenységeket, mint például a regressziós tesztelést, populáció generálást, célszerű automatizálni. Az automatizált folyamatok gyorsabban, jobb minőségben hajtódnak végre. Nagyvállalatoknál az automatizálás igénye közvetve, vagy közvetlenül általában megjelenik.

A dolgozat témája ügyfélpopuláció automatizált kezelésének megvalósítása HP Quick Test Professional (QTP) eszköz segítségével, a Vodafone számlázási rendszerének automatizált tesztelése céljából.

A dolgozat érinti a tesztelés, automatizálás témakörét. Bemutatja az AwA modellt, a Vodafone számlázási rendszerét. Ismerteti a Quick Test Professional eszközt. Feltárja a populáció kezelés hátterében álló modulokat (Resource Management modul, Customer Management modul). Bemutatja a modulokat kezelő technológiákat.

Az elméleti alapok után refactoring, tervezés, fejlesztés, tesztelés, újrafelhasználás segítségével megtörténik az automata architektúrájának a kialakítása, interface-ek definiálása, majd a konkrét implementáció. A megvalósítás során számos függvény, QTP action született. Emellett meglévő kódrészeket kellett kijavítani, újra üzembe helyezni.

Az automata megvalósítása egy iteratív folyama, mely a kezelendő struktúrát iterációnként egyre mélyebben képes kezelni, különböző technológiákkal. A QTP specialitásai és a HP automatizálási framework segítségével létrejött egy GUI robot, mely képes a környezetével dinamikus interakciót folytatni. Alternatív megoldások keresésével, egy elfedett Java API-kal meghajtott félautomtata megoldás (Bulk Interface) is automatizálásra került KornShell script-ek paraméterezése segítségével

Az egyes technológiák egymás felé közelítésével megtörtént ezek összekapcsolása (kombinált megvalósítás).

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.