Ügyviteli rendszer integrációjának megvalósítása Microsoft BizTalk alapon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Feladatom célja a szolgáltatásorientált architektúra (Service Oriented Architecture – SOA) és az ezen alapuló ESB (Enterprise Service Bus) koncepció, valamint számos kapcsolódó technológia és szoftvertermék megismerése és használata. A munka középpontjában a Microsoft ESB implementációja, a Microsoft BizTalk Server áll.

Dolgozatomban a SOA és az ESB elvein túl ismertetem a feladat megoldása során használt technológiákat, mint az XML, SOAP, XSD, WSDL, WCF. Rövid leírást adok az IBM, a MuleSoft és az Oracle ESB termékéről, valamint részletesen ismertetem a Microsoft BizTalk Servert. Áttekintést adok továbbá az Alfresco tartalom-menedzsment rendszerről, a CMIS szabványról, valamint a Microsoft Message Queuing szolgáltatásról.

Fejlesztési feladatom – melyet részletesen ismertetek – egy integráció elkészítése Microsoft BizTalk Server használatával. Ebben az integrációban Windows Forms kliensalkalmazás képes üzeneteket küldeni a BizTalk rendszernek, mely azokat üzenetsorban helyezi el (MSMQ). Ugyancsak a BizTalk alkalmazás felel az üzenetek üzenetsorból való kiolvasásáért és feldolgozásáért. A feldolgozás során az üzenetek fájltartalmát Alfresco dokumentumtárban, egyéb adattartalmát Microsoft SQL Server-ben létrehozott adatbázisban helyezi el.

Az elvégzett fejlesztési feladat tartalmazza az adatok tárolásához szükséges adatbázis megtervezését és létrehozását, az Alfresco tartalommenedzsment rendszer bizonyos funkcióinak elérését segítő programkönyvtár implementálását, az üzleti logikát megvalósító BizTalk alkalmazás fejlesztését és a felhasználói felületet biztosító, .NET-ben írt kliensalkalmazás elkészítését.

Végül kitérek a tesztelés módjára és eredményeire, majd bemutatom az általam készített rendszerben használt alapvető biztonsági megoldásokat, és vázolok néhány fejlesztési lehetőséget.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.