Új csomagtovábbítási mechanizmusok implementálása NetFPGA platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sonkoly Balázs
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az utóbbi években rendkívül népszerűvé vált az SDN (Software Defined Networking), azaz a dinamikusan programozható hálózat, és egy azt megvalósító protokoll, az OpenFlow.

Az OpenFlow ajánlás fő célja, hogy lehetővé tegye kutatók számára kísérleti csomagtovábbítási eljárások valós hálózatokban történő kipróbálását. A szabvány széles körben elfogadottá válásának elősegítése céljából úgy került megalkotásra, hogy az implementálása meglévő hardverelemek felhasználásával, a hálózati eszközök belső működésének felfedése nélkül is lehetséges legyen.

Ez a megszorítás számos kompromisszum megkötésére kényszerítette az ajánlás kidolgozóit, melyek eredményeképpen az OpenFlow switchek a hagyományostól jelentősen eltérő új routing eljárások megvalósítására csak korlátozottan alkalmasak. A dolgozatomban azt vizsgálom, milyen, az OpenFlow kapcsolókon bevezetett műveletekkel lehet ezeket az eljárásokat hardveresen támogatni.

A munkám további részében ismertetek két problémás eljárást, a Bloom filteres és a mohó (helyzet alapú) útválasztási algoritmusokat. Bemutatok egy vonali sebességen működő, egyedi csomagtovábbítási algoritmusok hardveres implementálásának támogatására létrehozott fejlesztői platformot, a NetFPGA-t, és megvizsgálom, hogyan lehet felhasználni az OpenFlow hálózatok képességeinek bővítésére. A platform használatával elkészítem a problémás eljárások hatékony implementációit, melyek helyes működését, valódi hálózatokban való használatra való alkalmasságát a fontosabb minőségi paraméterek figyelembevételével megtervezett mérésekkel igazolom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.