Új generációs távoli beavatkozó és adatrögzítő egység fejlesztése ipari környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Scherer Balázs Attila
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozatban a Cason Zrt. egy új projektjének alapjait dolgoztam ki. A projekt célja egy eszköz létrehozása, ami a mai ipari igényeknek megfelel és a világ-piacon is képes lehet helytállni.

A dolgozat témája egy új generációs távoli adatgyűjtő kidolgozása, és prototí-pusának megalkotása, mely képes ipari rendszerekben a beavatkozásra, egy előre beprogramozott logika alapján, illetve távolról is lekérdezhető és irányítható. Az alkalmazás ezek mellet ötvözi a használatban levő, és a feltörekvő technológiákat, melyekkel a szenzorok, és beavatkozó szervek képesek kommunikációt megvalósíta-ni. Az eszköz maga is képes csatlakozni SCADA hálózatokhoz, a régi és az új pro-tokollok segítségével is. Konfigurálás tekintetében az egyszerűség és a gyorsaság képezték a fő irányokat, ezért erre egy a lokálishálózaton létrehozott szervert hasz-nálható, ami akár vezetékes kapcsolat nélkül is elérhető. A minél alacsonyabb fo-gyasztás elérése is cél, ezt már a platform megválasztásánál figyelembe kellett venni. Ezek a szempontok a mai ipari világban nem mint különleges igények, hanem mint alapvető szükség merülnek fel.

A prototípust egy Raspberry 3 mini PC eszközön építettem fel, amin egy Linux operációs rendszer disztribúció alatt futtatom az általam elkészített vezérlő alkalma-zást. A vezérlő logikát az IEC 61131-3 nyelvei szerint lehet írni, a tesztprogramot LD nyelven írtam, ezek a logikák a konfigurációs szerveren keresztül tölthetők fel. A prototípusban a következő kommunikációs protokollokat valósítottam meg: Modbus RTU, Modbus TCP/IP és MQTT. Az eszköz ezek segítségével képes kap-csolatot tartani a periféria és a felügyeleti rendszerekkel. A fizikailag csatlakoztatott bővítő perifériák, RS-485 rétegen keresztül illeszthetők. Az internetes elérést, Ethernet és Wifi segítségével lehet biztosítani.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.