Új módszerek a hálózatsemlegesség komplex vizsgálatára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Orosz Péter
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az elmúlt időszakban az internetsemlegesség és a hozzá kapcsolódó kutatások

nagyon előtérbe kerültek, legfőképpen az Amerikai Egyesül Államok miatt. Éppen ezért

a szakdolgozatom témája is ez, a bevezetőben ennek a jelentőségére próbálom felhívni a

figyelmet, bemutatom magát a fogalmat.

Ezen kívül a szakdolgozatom másik fő témája a szolgáltatásminőség (QoS -

Quality of Service) és az érzeti minőség (QoE - Quality of Experience) volt. Ehhez

először bemutatom a fogalmakat és a közöttük fennálló kapcsolatot. A

szolgáltatásminőség és az érzeti minőség kifejezetten fontosak a hálózatsemlegességi

vizsgálatok lefolytatásához. A QoS a hálózaton mérhető paraméterekre koncentrál,

azonban ez önmagában nem alkalmas a felhasználó elégedettségének a mérésére. Itt jön

képbe a QoE, amely egy szubjektív mércéje annak, hogy a felhasználó hogyan ítéli meg

a hálózat által szolgáltatott tartalmat.

A munkám fő része az volt, hogy a YouTube videómegosztó szolgáltatásának

vizsgálatára kellett kidolgoznom egy módszert. Ehhez első lépésként szükséges volt egy

mérési környezet kialakítása, amelyet sikeresen végre is hajtottam, csak a mérés

pontatlanságából keletkező hiba volt jelen az eredményeimben. Ezután rátértem a

mérési eljárásomra, amely kapcsolatot teremt a szolgáltatásminőség és érzeti minőség

között. Ezt önkéntesek segítségével sikeresen teszteltem is a gyakorlatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.