Új transzport mechanizmusok teljesítményanalízise valós hálózati környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sonkoly Balázs
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Ahogy a technológia fejlődésével robbanásszerűen felgyorsult a mindennapi életvitelünk, úgy egyre inkább növekszik az emberek által megtermelt információ és adatmennyiség, miközben megpróbál szintén lépést tartani az infokommunikációs hálózataink átviteli kapacitásainak fejlesztése is. De vajon mi a helyzet az adatok szállításáért felelős transzport réteggel?

A TCP protokollt (Transport Control Protocol) már jóval több mint 30 éve fejlesztették ki, de még mindig az internetes kommunikáció egyik alappillérének számít. Ha valakinek megbízható adatátvitelre van szüksége, akkor ott nagy valószínűséggel TCP húzódik meg a háttérben. Az utóbbi években kétségkívül történtek előrelépések a régóta ismert TCP-t érintő teljesítménybeli problémák orvoslásának céljából és ily módon új torlódáskezelő algoritmusok születtek meg – a probléma viszont továbbra is az maradt, hogy milyen eredményességgel lehet vajon javulást elérni, csupán az adatkapcsolatok végpontjaiból vezérelve az adatfolyamok áramlásának dinamikáját.

Munkám során az utóbbi években megjelent TCP torlódásszabályzó algoritmusai közül a nagy sebességű továbbításra alkalmas verziókat vetettem vizsgálat alá. Létrehoztam egy mérési topológiát egy ismert és rendkívüli módon rugalmas tesztkörnyezetben, hogy megvizsgáljam az egyes változatoknak mind az egyéni, mind pedig a többi változat által befolyásolt viselkedését a hálózaton. Minderre egy viszonylag új szoftveres mérési eszközt alkalmaztam, abban a reményben, hogy az így kapott eredmények valamivel pontosabbak és megbízhatóbbak lesznek a régebbi, bevált mérőeszközök által előállítottaknál.

Diplomamunkámat az így nyert vizsgálati eredmények elemzésével, grafikonos prezentációjával, végül az elért, a véghezvitt és a még megoldandó feladatok összefoglalásával zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.