Új transzport protokollok teszthálózati vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sonkoly Balázs
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A rohamosan fejlődő Internet egyre nagyobb követelményeket támaszt a

manapság használt szállítási protokollokkal szemben. Az adatok átvitelére használt

megoldások az Internet fejlődésének kezdetén kerültek megalkotásra az akkori hálózati

sajátosságoknak megfelelően, ezért napjainkra elérték hatékony működésük határait, és

számos hálózati környezetben nem képesek elfogadható teljesítményt nyújtani a

felhasználók számára.

A közelmúltban számos javaslat született arra, hogy hogyan lehetne javítani és a

mai hálózati igényekhez igazítani a hagyományos TCP protokoll torlódásvezérlési

mechanizmusait, valamint folynak kutatások a TCP-t felváltani képes új protokollok

létrehozására is. Ezek az új mechanizmusok, illetve TCP verziók megjelentek a

legújabb Linux kernelekben és az újabb Windows verziókban is, aminek eredményeként

a mai hálózati forgalom heterogén szabályozási mechanizmusok egymás mellett (illetve

"egymás ellen") működéséből adódik. A jövő szempontjából természetesen alapvető

fontosságú ezen verziók működésének, valamint egymásra hatásának megismerése és

széleskörű vizsgálata.

Jelen dolgozatban a legújabb Linux kernelekben megtalálható fontosabb TCP

verziók működését vizsgálom nagysebességű környezetben, különböző mérési

paramétereket és topológiákat felhasználva, illetve a torlódásszabályozás elhagyását

lehetővé tevő hibajavító kódolást és annak egy implementációját is tanulmányozom. A

vizsgálataim fő célja az egyes protokoll variánsok teljesítőképességének az elemzése és

összehasonlítása, hogy lássuk, az új protokollok képesek-e kiváltani a hagyományos

TCP-t.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.