Újgenerációs mobil hálózatok architektúrális megoldásai és biztonsági szempontjai

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fazekas Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Diplomamunkám végső célja az 5G mobil távközlési hálózatok architekturális megoldásaiban felmerülő biztonsági kockázatok, valamint sebezhetőségek enyhítésére és megszűntetésére szolgáló biztonsági rendszer kidolgozása. A dolgozatban javasolt megoldás a részletezett követelményeknek megfelelő hálózatvédelmet biztosít az újgenerációs mobil hálózatban. Az egzakt védelemhez elengedhetetlen a hálózat - minden szempontból - hiánytalan ismerete. Ezért ismertetem a pervazív és mindenütt jelenlevő 5G távközlési rendszerek üzleti modelljeit, várható fejlesztési irányait, melyeket a szabványosítási szervezetek, ipari partnerek és kutatók együttesen jelölnek ki. Bemutatom a főbb használati eseteket, az általuk elvárt képességeket, az új hálózattal szemben támasztott követelményeket és az ezeket kielégíteni képes technológiát. Ismertetem a közeljövőben várható mobil hálózati architekturális megoldásokat, különös tekintettel a virtualizációs és felhő alapú megoldásokra. Ezen szükséges alapokra támaszkodva kifejtem az 5G hálózatok biztonsági követelményeit és szempontjait, kiemelt gondot fordítva az architekturális változásokból adódó biztonsági kockázatokra. A fejlesztési irányok, használati esetek, követelmények, technológia, új architektúra, korábban is jelenlevő, valamint újféle kockázatok és sérülékenységek ismeretében komplex, részletekbe menő, a biztonsági követelményeknek megfelelő hálózatvédelmi rendszerre teszek javaslatot

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.