Univerzális laborműszer megvalósítása jelfeldolgozó processzorral

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Orosz György
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Dolgozatom célja, hogy egy olyan virtuális műszert hozzak létre, amely jelfeldolgozó processzoron (DSP: Digital Signal Processor) valósít meg különféle hagyományos és speciális mérési funkciókat. Mivel a jelfeldolgozó processzorok nagy számítási teljesítménnyel rendelkeznek, így kiválóan alkalmasak a mérésekhez kötődő jelfeldolgozási feladatok valósidőben történő elvégzésére.

A virtuális műszerezés napjainkban az iparban és az oktatásban is elterjedt mérési forma. A virtuális műszer olyan szoftver, amely általános funkcionalitással rendelkező hardveren képes tesztelő és mérő rendszert megvalósítani.

Dolgozatomban arra törekszem, hogy bemutassam a megvalósított funkciókat az alkalmazott elméleti ismeretek tükrében, majd megvizsgáljam, és lehetőségek szerint korrigáljam az egyes funkciók megvalósításakor fellépő hibákat. Próbáltam a feladathoz mérten komplexitás és teljesítőképesség szempontjából minél kedvezőbb módszereket választani a feladatok megoldása során.

A létrejött műszer funkcióit az egyes fejezetekben tárgyalom, először az elméleti hátteret, majd a gyakorlati alkalmazást bemutatva. Az olvasó betekintést nyerhet az analóg jelek és rendszerek vizsgálatába a hagyományos jelgenerálási és mérési feladatok, valamint a komplexebb átviteli függvény, impedanciamérő és szűrő funkciók ismertetésén keresztül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.