Útburkolati hibák felismerése fényképeken

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csorba Kristóf
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Közutak minősége nagyban függ azok hibáinak felmérésén. A feltérképezés lépései a hibák felderítése, paramétereinek mérése, majd ez alapján az osztályozás. Informatikai támogatás hiányában ezt manuálisan, vagy nagyon költséges technológiával végzik, holott ezt képfeldolgozással gyorsabban, költséghatékonyabban és adott esetben pontosabban lehetne meghatározni.

A szakdolgozat célja egy olyan algoritmus fejlesztése, ami útburkolati hibákat automatizáltan, vagy minimális felhasználói közbeavatkozással tudja felismerni, paramétereit mérni, valamint osztályozni. E mellé egy felhasználói felület biztosítása, amin keresztül az eredményeket ellenőrizni, javítani és kiértékelni tudják.

Szakdolgozatomban először ismertetem a cv4sensorhub keretrendszert és az Open Source Computer Vision Library (OpenCV) képfeldolgozási függvénykönyvtárat. Bemutatok két, az útburkolati hibák felismerésére szolgáló algoritmust a róluk készült képek színhisztogramja alapján, majd ezeket összehasonlítom, és elemzem az eredményeiket. Bepillantást engedek a minták készítésénél a felismeréshez szükséges feltételekbe, és az azt segítő, illetve nehezítő környezeti körülményekbe. Ismertetem hogyan lehet a felismert hibákat kategorizálni, az osztályozáshoz lényeges paramétereket kiszámítani, és ez alapján osztályozni őket. Végül bemutatom az elkészült alkalmazást, ami összefogja az előbb említett megoldásokat egy felhasználói felületen, valamint lehetőséget nyújt az utólagos korrekcióra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.