Ütemezés C++ környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Rajacsics Tamás
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Folyamatosan gyorsuló életünkben egy számítógépes alkalmazás kimagasló

teljesítménye versenyelőnyt jelent. Az állandó hardware fejlesztések,

párhuzamosított architektúrák, elosztott rendszerek, és a napjainkban

divatos felhő napról napra újabb távlatokat nyit meg, de csak a

legjobb programok képesek kihasználni teljes mértékben a bennük rejlő

lehetőségeket. Hiába a drága hardware, körültekintő feladat ütemezés nélkül

semmilyen rendszer sem képes megfelelő mértékben skálázódni. A dolgozat

rövid lefutású feladatok implementáció szintű ütemezését tárgyalja.

Az első fejezet körüljárja az ütemezést motiváló tényezőket.

Ezután hangsúlyozza a teljesítmény mérés fontosságát, bemutat

fontos teljesítményt jellemző metrikákat, és egy ezek hatékony

mérésére -- a dolgozat keretében -- kifejlesztett eszközt.

A második fejezet több lehetséges megoldást mutat be, melyek

ugyanazt a funkcionalitást valósítják meg, különböző ütemezési

technikák felhasználásával. A fejezet megvizsgálja az egyes

architektúrák hatékonyságát legikább befolyásoló tényezőket,

majd teljesítmény mutatóik alapján egymáshoz viszonyítva

osztályozza őket.

A harmadik fejezet elemzi a korábbi architektúrák erősségeit

és gyengeségeit, majd bemutat egy új megoldást,

melyben két korábbi rendszer elemei is újra felhasználásra kerülnek.

Az így előálló hibrid rendszer teljesítménye meghaladja minden eddigiét,

amit a mérési eredmények bizonyítanak. A rendszerszintű leíráson

túl bemutatásra kerül néhány alacsony szintű optimalizációs

technika is. A dolgozat a továbbfejlesztésre vonatkozó

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.