Ütemező alkalmazás készítése Java EE platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Termelő vállalatoknál kritikus kérdés a gyártásütemezés. Ha nem készül el időben egy termék, vagy a gyártó gépek kihasználtsága alacsony, akkor az könnyen a vállalat végét jelentheti. Még ha nem is szűnik meg a cég, egy nem megfelelő ütemezés anyagi és időbeli költségeket von maga után. Diplomamunkám célja egy olyan webes alkalmazás létrehozása, ami optimális ütemezéseket állít elő a gyártandó termékek adatai alapján.

Ütemezéseket létrehozására az egyik leghatékonyabb módszer a lineáris programozás. A piacon számos lineáris programozási megoldó rendszer érhető el, de ezek önmagukban még kevesek egy ütemezés elkészítéséhez.

Dolgozatomban bemutatom a termelésütemezési problémákat, és a lineáris programozási feladatokat megoldó rendszereket, majd az ezek összepárosításával kreált programomat. Részletesen ismertetem azokat a problématípusokat, amikhez implementáltam az alkalmazásomat. A bemeneti adatok konverziója mindegyik problématípusnál máshogy történik, így azok leírására is különös hangsúlyt fektettem.

Az alkalmazásom több csatornán is fogadja a bemeneti adatokat, majd azokat úgy alakítja, hogy átadhassa a választott megoldónak. A megoldótól visszakapott eredményt visszakonvertálja az általam készített modellbe, amiből aztán kirajzolja az ütemterv Gantt-diagramját. A modellemet úgy implementáltam, hogy mindegyik probléma adatait képes legyen befogadni, és feldolgozni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.