Útvonalhoz kötött, rajban haladó egységek felügyeleti rendszerének adott feladatra optimalizált modellezése, intelligens és térinformatikai eszközök felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kovács Kálmán
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az NGN architektúra térhódításával napjaink infokommunikációs technológiáin keresztül széleskörű, felhasználó centrikus alkalmazásokat és szolgáltatások lehet megvalósítani. Ebben a technológia szférában felügyeleti rendszer megtervezése komplex mérnöki tudást igényel, melynek része modell felhasználói és üzleti igényekhez való igazítása is.

Diplomatervem első része adott infokommunikációs részterületek technológiai szempontból történő feltérképezését tartalmazza, megteremtve ezzel egy általános felügyeleti problémára történő modellalkotás lehetőségét. Ezt követi a saját rendszer megtervezése, az útvonalhoz kötött flotta egységek monitorozása témakörben, melynek feladatköre a hosszútávú futóversenyek versenyzőfelügyelete, szervezőtámogatása.

A dolgozat részeként bemutatott modellezés során számos mérnöki szempontot figyelembe véve választottam ki az adott helyzetben legmegfelelőbb mobil kommunikációs, helymeghatározási, adatfeldolgozó és vizuális megjelenítő komponenseket. Ehhez felhasználtam az MSc-n tanult mobil és infokommunikációs, térinformatikai és statisztikai ismereteket, valamint az intelligens mobil eszközök gyakorlati lehetőségeit is. Az elkészített modell egyes elemeit saját fejlesztésű alkalmazásokon keresztül demonstrálom, melyek az adatgyűjtésre, –feldolgozásra, statisztikai elemzésre és vizuális megjelenítésre egyaránt kiterjednek.

Gyakorlati célom a rajban haladó versenyzők és az őket felügyelő szervezők munkájának támogatása volt. A mért, valós időben feldolgozott és elemzett adatok segítségével javítható a versenyzők teljesítménye, egészségügyi ellátása csakúgy, mint a logisztikai szervezés hatékonysága.

Dolgozatomat az elkészített modell fejlesztési és alkalmazási lehetőségeivel, annak jövőképével, valamint a témához kapcsolódó jövőbeli kutatási tevékenységeim felvázolásával zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.