V2X alkalmazás fejlesztése és tesztelése kooperatív járműkommunikációs rendszerekhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bokor László
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Manapság egyre többet hallunk önvezető autókról, mint pl. a Google autó vagy az új Hyundai Genesis . Ezeknek az autóknak nincs szüksége emberi sofőrre a vezetéshez. Jelenleg ezek a járművek csak autonóm döntéseket hoznak, nem tudnak egymással köz-vetlenül kommunikálni. Ezáltal a járművek nem képesek megosztani az általuk észlelt eseményeket, veszélyes helyzeteket. Ennek birtokában ezek az autók még pontosabb döntést lennének képesek hozni, azáltal, hogy nem csak a saját szenzorjaik alapján tájé-kozódnak, hanem egymást is segítenék közvetlen kommunikációval. De nem csak az önjáró autók privilégiuma lenne a hálózatba kapcsolás. Már ma is létező megoldásokkal lehetőség van arra, hogy a járművek egymással kommunikálva értesítsék a sofőrt a kü-lönböző veszélyhelyzetekre, elkerülve ezzel baleseteket, növelve akár a forgalom dina-mikáját. Több létező alkalmazás van már, mellyel ilyen cél elérhető. Ezek az alkalmazá-sok segítenek előzéskor, figyelmeztetnek, ha megváltoznak az útviszonyok, vagy ha egy megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik.

Jelen dolgozatomban ezt az utóbbit fogom részletesebben megvizsgálni. Először álta-lánosságban megvizsgálom a kooperatív járműkommunikációs hálózatokat, ismertetem az alkalmazási lehetőségeit, protokolljait. Szakdolgozatom második felében a már emlí-tett megkülönböztető jelzést használó járműre figyelmeztető alkalmazást fogom bemu-tatni. Ebben egy olyan alkalmazási lehetőséget prezentálok, melyben egy jármű a keresz-teződésben meg fog állni, mikor veszi a közeledő mentőautó figyelmeztető üzeneteit. Ehhez egy már létező eszközt, a Commsignia V2X OBU-t fogom használni, mely a jár-művek közötti kommunikációt hivatott végrehajtani

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.