V5 protokoll modul implementálása és tesztelése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Adamis Gusztáv
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A szakdolgozattal foglalkozó munkám során TTCN-3 nyelven implementáltam a V5.1 és V5.2 protokoll modult, felkészítettem az általam elkészített absztrakt adatszerkezeteket arra, hogy a TITAN fordító és futtató által szolgáltatott általános protokollok kódolására és dekódolására szolgáló RAW encoderrel/decoderrel kódolni és dekódolni lehessen azokat, illetve elkészítettem hozzá azokat a teszteseteket melyekkel, a megvalósítás helyességét igazoltam.

Ehhez meg kellett ismerkednem a TTCN-3-mal, amit az ETSI fejlesztett tovább az ISO által kifejlesztett TTCN-1 és TTCN-2 nyelvekből. A TTCN-3 lehetőséget ad egyedi, absztrakt adattípusok definiálására, illetve segítségével könnyedén lehet személyre szabott tesztkörnyezeteket leírni és felépíteni. A TTCN-3 megismerésével egy időben meg kellett tanulnom használni a RAW encodert/decodert.

Meg kellett értenem a konformancia tesztelés lényegét illetve a protokoll modul fogalmát. Továbbá meg kellett ismernem a V5.1 és V5.2 protokoll működését annak helyét a hálózatban, illetve üzeneteinek szerkezetét. A V5 interfész az ISDN hálózatokban a helyi kapcsolóközpont és a hozzáférési hálózat között helyezkedik el és az itt áthaladó és kommunikálható üzeneteket definiálja, illetve ezen üzenetek segítségével felépíti a kapcsolatot és ellátja a főbb linkmenedzsment funkciókat, mint például időzítés és szinkronitás megtartása, továbbá szolgáltatja az interfészt, mely segítségével a kép végpont kommunikálni tudja egymás között az ISDN és PSTN üzeneteket.

A dolgozatomban a fent leírtakat fejtem ki bővebben, betekintést adok az olvasónak a TTCN-3-ról a TITAN-ról és a RAW-ról, illetve elmagyarázom a V5 interfész működését és feladatát. Ezen szükséges ismeretek tárgyalása után kitérek a konkrét munkámra, melyben leírom a tervezési és implementálási folyamatot és példákon keresztül bemutatom egy protokoll modul fejlesztésének folyamatát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.