VHF sávú hullámterjedési modellek hangolása

OData támogatás
Konzulens:
Szalay Zoltán Attila
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatom a vezeték nélküli és mobil távközlési rendszerek zavarmentes és spektrumhatékony használatának témakörén belül a hullámterjedési modellek hangolásával foglalkozik. Napjainkban a frekvencia véges és drága erőforrás, ezért olyan rádiós rendszereket szeretnénk létrehozni, ahol a frekvenciát térben elosztva újra felhasználjuk. Ehhez azonban pontosan kell ismernünk az adók terét, hogy az azonos frekvenciákon dolgozó adók közti interferenciát elkerülhessük, valamint az adó ellátottsági területét megismerjük. Kulcskérdés tehát az adók terének megismerése, amihez elengedhetetlenül szükség van a valóságot jól közelítő hullámterjedési modellekre. A modellek pontossága nagymértékben függ attól a környezettől, ahol használják. Annak érdekében, hogy műszakilag és gazdaságilag is optimális rádiós rendszereket hozhassunk létre, a modelleket hangolni kell ahhoz a környezethez, amelyben használni akarjuk azokat.

A jövőben a növekvő szolgáltatási igények biztosítása érdekében számos új cellás rendszer tervezése válik szükségessé. Az új rendszerek mindinkább az erőforrások hatékony kihasználásra fognak törekedni. Ehhez azonban újabb, és még pontosabb hullámterjedési modellekre van szükség, valamint olyan szakemberekre, akik képesek hangolni azokat.

Dolgozatomban bemutatom a hullámterjedés alapvető fizikai mechanizmusait, betekintést nyújtok az alapvető hullámterjedési modellek működésébe. Bemutatom a modellek működéséhez elengedhetetlen digitális térképi adatbázisokat is. Ezt követően egy hullámterjedési modellt, az Okumra-Hata modellre épülő modellt implementálok MATLAB környezetben. A modell által szolgáltatott eredményeket mérési eredményekkel hasonlítom össze, majd a mérési eredmények segítségével hangolom a modellt. Összevetem a hangolt modell által számított eredményeket a mérési eredményekkel, majd levonom a következtetést az eredménnyel kapcsolatban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.