Vállalati IT architektúra elemek szolgáltatás-orientált megvalósításai

OData támogatás
Konzulens:
Huszerl Gábor Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjaink egyik legelterjedtebb szoftverfejlesztési és rendszerintegrációs szemlélete a szolgáltatásorientált architektúra (SOA). A SOA lényege, hogy a kész alkalmazásokat szolgáltatásokból építi fel (szolgáltatások lehetnek például már meglévő szoftver funkciók). A SOA bevezetése és használata nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot ígér, ezért manapság egyre több cég választja ezt a megoldást.

Egy SOA-alapú informatikai infrastruktúra több elemből épül fel, ezek feladata az architektúra kiszolgálása és működésének biztosítása. A szakdolgozat a SOA szemlélet bemutatása mellett áttekinti egy tipikus SOA-alapú infrastruktúra felépítését, és bemutatja annak jellemző elemeit, kitér a SOA alkalmazásából származó előnyökre és hátrányokra.

A nagy szoftvergyártó cégek mind rendelkeznek olyan termékekkel, amelyekkel egy SOA-alapú infrastruktúra kiépíthető és üzemeltethető, ugyanakkor az egyes vállalatok termékei felépítésben, tudásban és teljesítményben eltérhetnek egymástól. A szakdolgozat célja ezeknek a termékeknek (bele értve a piacon elérhető nyílt forráskódú termékeket is) a bemutatása és összehasonlítása volt. A szakdolgozatban a piac három legnagyobb vállalatának (IBM, Oracle, Microsoft) termékei szerepelnek, nyíltforrású szoftverek közül pedig komponensenként különböző termékek.

A dolgozat a SOA-infrastruktúra négy komponensével foglalkozik részletesen. Ezek a komponensek:

• a vállalati szolgáltatássín,

• a szolgáltatás-nyilvántartás,

• a portál technológia,

• a SOA felügyeleti eszközök.

A különböző tulajdonságú komponensek különböző SOA infrastruktúrák kiépítését teszik lehetővé. Ezért a szakdolgozat arról is áttekintést ad, hogy az egyes gyártók termékeiből milyen SOA infrastruktúrák építhetők ki, ezek között milyen különbségek és hasonlóságok vannak, melyek milyen célra használhatók a legjobban.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.