Vállalati build és release management megoldás megvalósítása elosztott szoftverfejlesztéshez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

A dolgozatomban egy, a fejlesztési folyamat utolsó fázisait megkönnyítő alkalmazás fejlesztésének tervezését, implementálását és tesztelését mutatom be. A cél elsősorban az, hogy redukáljam a manuális beavatkozás szükségességét abban a folyamatban, mely során a fejlesztő által értelmezhető kódból a felhasználó számára elérhető, „gép” által futtatható alkalmazás, termék lesz. Mindezt kiegészítve külső alkalmazások beépítésével és integrációjával a célból, hogy ez tovább egyszerűsítse a vállalati munkát.

A bemutatott fejlesztés magában foglal egy kliens oldali, Angular alapokra épülő felületet, valamint az ezt kiszolgáló, és a vállalati környezetben használt rendszereket integráló RESTful jellegű, .NET és C# alapú szerver oldali API-t, az e mögött álló adatbázist és egy független konzol alkalmazást, mely az előbbin keresztül az automatizmust segíti.

A dolgozat első részében bemutatom az idevágó elméleti ismeretek alapjait, kitérve a verzió- és függőségkezelésre, konfigurációmenedzsmentre, valamint olyan megoldásokat ismeretetek (Jenkins, Visual Studio Team Services), melyek funkcionalitása hasonló az általam tervezett alkalmazáséhoz és melyekből sokat merítettem a tervezési fázisban.

A második részben leírom a tervezett funkciókat, valamint bemutatom azokat a külső rendszereket (LDAP, Rdmine, Apache Subversion), melyek integrálásra kerülnek abból a célból, hogy ezek a funkciók megvalósulhassanak. Ebből kiindulva az ezt követő részben megmutatom a megvalósítás során felhasznált technológiákat, konvenciókat, mintákat és technikákat, valamint az alkalmazás saját architektúráját. Erre építkezve pedig végül bemutatom a megvalósult funkciók működését, és a mögöttük húzódó modulokat, valamint az ezeket összefogó logikákat. Mivel az alkalmazás törzsét a szerveroldal adja, ezért a kliens és a hozzá tartozó megjelenítési réteg külön – átfogó és egyben összefoglaló – fejezetet kap.

Végül pedig kitérek az elkészült alkalmazás tesztelésének mikéntjére, arra, hogy hogy lehetne jobbá és széleskörűbbé tenni a funkcionalitását, valamint értékelem munkámat és tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.