Vállalati értékvezérelt gráf kezelése moduláris szoftver architektúrában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Diplomamunkám keretében egy single-page webalkalmazást készítettem el, amely alkalmas egy korábban rögzített vállalati értékvezérelt gráf (VDT gráf) megjelenítésére, szerkesztésére és annak újbóli mentésére. Munkám részeként ismertetem az értékalapú vállalatvezetést és a hozzá kapcsolódó céges filozófiát, terminológiát, illetve kialakulásának okait. Részletesen taglalom a belső vállalati folyamatok modellezésére szolgáló VDT gráf felépítését és az operatív eljárásokban betöltött szerepét. Az elméleti háttér ismertetésének részeként jellemzem a döntéstámogató rendszereket és feltárom, hogy egy értékvezérelt gráf hogyan szolgálhat azok alapjául, valamint meghatározom a gráf teljesítménymérésben betöltött szerepét. Az elméleti alapok kifejtését követően megalkotok egy moduláris, felelőségi körök mentén tagolt, háromrétegű szoftver architektúrát, amely a gráfszerkesztő alkalmazás strukturális alapjául szolgál. Jellemzem a gráfrajzolási algoritmusokkal szemben támasztott általános és specifikus követelményeket, illetve részletesen leírom az implementáció során alkalmazott Reingold-Tilford algoritmust is. Az alkalmazás ismertetésének keretében definiálom a felhasznált technológiákat, valamint példa kódsorokkal szemléltetem a szoftver felépítését és a belső logikai kapcsolatokat. Az elkészült program bemutatását követően a különböző fejlesztési lehetőségeket részletezem és összegzem a munkámat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.