Vállalati hálózat topológiájának felderítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Cinkler Tibor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az információs társadalom fejlődése következtében napjaink hálózati infrastruktúrája olyan méretűvé kezd növekedni, hogy azt emberi mértékkel egyre nehezebben lehet nyilvántartani. A hálózatot alkotó eszközök számának és egymással képzett kapcsolatainak robbanásszerű növekedése olyan hálózati struktúrákat eredményezett, hogy egy esetleges probléma esetén az eszközöket vagy kapcsolataikat érintő meghibásodások lokalizálása költséges és időigényes folyamattá vált. Ennek következtében szükségszerűvé vált, hogy a hálózatot alkotó eszközök topológiáját számítógépes algoritmusok segítségével automatikusan fel lehessen deríteni. Diplomamunkámat a NETvisor Zrt.-nél végeztem, ennek során az automatikus topológia-felderítés problémájára két, egymástól eltérő alapokon nyugvó megoldás működését és fejlesztési kérdéseit mutattam be. Az egyik egy többnyire Cisco eszközökön működő, CDP-alapú, a másik egy gyártófüggetlen, SNMP-t használó felderítő-algoritmus. Mindkét eljárást egy Java-alkalmazás keretében implementáltam, futtatásukat a NETvisor Zrt. teszthálózatán végeztem. A diplomamunka végén a két algoritmus eredményeiről és teljesítményéről összehasonlító elemzést készítettem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.