Vállalati információtechnológiai folyamatok optimalizálása Lean módszerek alkalmazásával

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

A diplomamunkám elvégzéséhez egy magyar, online apróhirdetési szolgáltató vállalat nyújtott lehetőséget. Az IT szektor ezen szegmensének átlátásához összetett folyamatok megértése és magasfokú rendszerszemléletet szükséges. A fejlett irodai környezetben zajló munkavégzés főként adminisztratív folyamatokon alapul, így ezek ideális kihasználása egyre nagyobb szerepet kap. Az ellenőrzési részfolyamat közben felmerülő veszteségek kiküszöbölésére indult az egy éven átívelő, Lean szemléletű innovációs projekt. A munkám során nagy szerepet játszott a menedzsmenttel zajló folyamatos kommunikáció, mely során időbeosztási és tárgyalási készségeimet fejleszthettem.

A mérnöki feladatkör és vevői értékek behatárolásához a Pareto elv és halszálka diagram segített elindulni, majd az áramlás fő feltételeinek leírásához, a PFMEA és Six Sigma módszereket vettem alapul. A Lean Hat szigma módszertan fő problémamegoldó metodikáját, a DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) lépéseit végig járva, kidolgoztam az alrendszer modelljét és elvégeztem a kitűzött elemzéseket. A folyamat paramétereinek a minőség és megbízhatóság szempontjából vett optimális megválasztásához az SPC (Statistical Process Controll) metódust használtam fel. Az absztrakció során az egyes tényezőket kiemelve és elhagyva, részletes statisztikai és szabályozástechnikai alapú matematikai leírást készítettem. Az ellenőrzési rendszer rövid- és hosszútávú viselkedésének tanulmányozásához numerikus és analitikus számításokat folytattam. A kidolgozott univerzális képleteket egy Microsoft Excel táblázatba implementálva döntéstámogató, egyben a folyamatparaméterek monitorozását és követését lehetővé tévő eszközt hoztam létre a menedzsment számára.

A rendszer hosszútávú átvitelét a MATLAB-ban kialakított script segítségével tanulmányoztam, a részletesen behatárolt CTQ (Ctrical to Quality) paraméter függvényében. Ezen tevékenységek prezentálása után, a menedzsment együttműködésével hasznos következtetések és javaslatok kidolgozására adódott opció. Dolgozatommal szeretném tudományos elvek alapján támogatni a szervezeti döntéshozatali folyamatokat, a felhasználói és dolgozói elégedettség növelése céljából. Vizsgálataim során a kihozatal javítására törekedtem, így a továbbiakban szűkebb területre fókuszálhatnak a tervezők és üzemeltetők.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.