Vállalati kommunikációs rendszerből származó adatok időbeli elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Paróczi Zsombor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az alábbi dokumentáció fő célja egy komplex szociometriai adatelemzési folyamat

bemutatása, valós adathalmaz felhasználásával. Elvégzéséhez a projekt keretein belül egy

felhasználóbarát, könnyen használható, web alapú platform is implementálásra került. A

konkrét bemutatott adatelemzési folyamat, mely segítségével az elkészült analitikai rendszer

használata bemutatásra kerül, egy valós cég belső chatrendszeréből kinyert adathalmaz időbeli

elemzése. Elősegítve a könnyebb megértést, a nyers adatból a vizsgálat során szociális hálók,

gráfok, diagramok is készülnek. Ezen adatvizualizációs módszerek támogatják az adatok

hatékony értelmezését, gyors betekintést tesznek lehetővé a felhasználó számára az

adathalmazban található kapcsolatokról, mintákról.

A dokumentum öt főbb részből épül fel:

1. Bevezetés c. fejezet – tartalmazza az elkészült projekt rövid bemutatását.

Magas szintű betekintést tesz lehetővé a projekt vázába az olvasó számára,

elősegítve a kezdetleges megértést.

2. Elméleti háttér c. fejezet – tartalmazza a kapcsolódó matematikai,

szoftverfejlesztési területek bemutatását, szilárd talajt képezve a projekt

elméleti háttérének megértéséhez. Továbbá, a felhasznált technológiák, külső

csomagok ismertetése is a fejezet részét képezi.

3. Tervezés és implementáció c. fejezet – tartalmazza a fejlesztési, tervezési

implementációs fázisok részletes ismertetését. Ezen fejezetben található a főbb

tervezési kérdések és döntések bemutatása, valamint az implementált rendszer

részletes ismertetése is, melyet számos illusztratív ábra segít.

4. Értékelés c. fejezet – tartalmazza a rendszer funkcionális érékelését, a példa

adathalmazon lefuttatott elemzések során feltárt mintázatok, kapcsolatok

bemutatásával egyetemben. Az eredmények az analitikai rendszer

felhasználásával készültek.

5. Konklúzió, fejlesztési lehetőségek c. fejezet – tartalmazza a lehetséges jövőbeli

fejlesztési és kutatási lehetőségek tárházat, melyhez az elért eredmények

szolgáltatnak biztos alapot. A teljes projekt összegzésével zárul e fejezet és a

munka is egyben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.