Vállalati monitoring rendszer kiterjesztése okosóra alkalmazással

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ekler Péter
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A rohamosan fejlődő technológiáknak köszönhetően a mobil eszközök napjainkban egyre több képességgel rendelkeznek. Ezek közé sorolhatók többek között a helymeghatározás, a navigáció vagy a közel folyamatos internet kapcsolat, amelyek felhasználásával számos feladat ellátására biztosítanak lehetőséget. A rendszermonitorozást végző rendszerek kapcsán ismert webes vagy vastag kliens felhasználói felület, továbbá az email értesítés kiegészítése mobil eszközökkel, okosórával, jelentősen növelheti az információ áramlást mind az üzemeltetők, mind a fejlesztők irányába. Mobil eszköz, okosóra segítségével történő értesítés-, riasztás fogadás kényelmesebbé teheti az üzemeltetők, fejlesztők munkáját, és csökkentheti a reakcióidőt.

Diplomatervemben egy olyan rendszer megtervezését és megvalósítását tűztem ki célul, amely segítségével a rendszerfelügyelet egy okostelefon, illetve okosóra használatával bővül, továbbá lehetőséget teremt arra, hogy bármilyen monitorozó eszközhöz integrálható legyen, egy, a rendszerhez csatolandó plugin megvalósításával. Az alkalmazás-együttes a rendszermonitorozó eszközök által szolgáltatott adatokat képes okostelefon, illetve okosóra alkalmazás felé továbbítani, azokon megjeleníteni. Több komponenst foglal magában, egy szerveralkalmazást, egy Android okosóra klienst, illetve egy részletes adatok megtekintésére alkalmas Android okostelefon klienst, amelyek között a kommunikáció interneten keresztül történik. A tervezés és megvalósítás során kiválasztott rendszerfelügyeleti eszköz, amellyel a rendszer tesztelésre kerül, illetve amellyel integrálódik, a Nagios.

Technológiai szempontból a feladat megoldására Java nyelv alapú megoldások mellett döntöttem. A mobil kliensalkalmazások fejlesztéséhez az Android platformot, míg a szerveralkalmazáshoz a JavaEE platformot választottam.

A dolgozatban kitérek a feladat részletes specifikációjára, a megismert és felhasznált technológiák bemutatására, a megvalósítás részleteire, korlátaira. A rendszert megvizsgáltam és teszteltem, ezt szintén ismertetem a dolgozatban. A továbbiakban bemutatom a működést, a felhasználói leírást, amelyet követően az eredmény összegezésével és a továbbfejlesztési lehetőségekkel foglalkozom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.